FjellLinken – tar deg til HallingSpranget

FjellLinken med tilhenger for 20 sykler, tar deg fra Nesbyen sentrum til HallingSpranget.

Vil du oppleve Nesfjellet før du starter på HallingSpranget på Syningen i Natten området, går du av FjellLinken på Nystølen.

Vil du starte rett på HallingSpranget, går du av FjellLinken på Natten.

Du må regne med at turen fra Nystølen til Natten/HallingSpranget tar 2 timer for en familie på tur.

For turen i HallingSpranget fra Syningen/Natten til Nesbyen sentrum, anbefaler vi flere stopp på noen av våre 5 utsiktspunkter under veis. Sett gjerne av 1½ til 2 timer på denne del av turen.

Booking av plass på FjellLinken vil bli mulig her og gjennom Vistit Nesbyen.