Bestilling av Andelsbrev

TA DEL I EUROPAS LENGSTE MASKINBYGDE GANG OG SYKKELSTI

VÆR MED PÅ UTVIKLINGEN AV DET SAMFUNNET DERE ER EN DEL AV!

HallingSpranget inviterer dere til å ta eierskap til Europas lengste maskinbygde tursti for syklende og gående gjennom å kjøpe Andelsbrev.

Vi henvender oss spesielt til dere som har vært med på å utvikle det samfunnet dere er en del av, blant annet gjennom leveranser til hytteutviklingen i kommunen. Vi håper den positive utviklingen gjør at dere nå vil gi noe tilbake til samfunnet, gjennom å kjøpe et Andelsbrev.

  • Gull – Andelsbrev koster 250 000 kr (Skue Sparebank har kjøpt et slikt)
  • Sølv – Andelsbrev koster 150 000 kr
  • Bronse – Andelsbrev koster 50 000 kr
Viktig melding

I forbindelse med en serveroppgradering er bestillingsskjemaet midlertidig utilgjengelig.

Send oss epost på post@hallingspranget.no med ønsket beløp så tar vi kontakt.

Nesfjella til sentrum i praksis

Vi henvender oss også til hytteeiere, privatpersoner og foreninger og lag med tilbud om å kjøpe Andelsbrev på henholdsvis 25 000 kr og 3 000 kr.

Bestilling via vår nettside www.hallingspranget.no

Bedrifter som har kjøpt Gull- og Sølv-andelsbrev vil bli profilert 7 steder langs stien. Deres logo vil være på våre skilt på start og mål, samt på 5 spektakulære utsiktsposter med sittegrupper langs stien. Alle som har kjøpt Andelsbrev blir synliggjort i sentrum når stien åpner i juni 2022 og på våre nettsider.

Nesbyen og Hallingdal får de nærmeste dagene ferdig Europas lengste maskinbygde tursti for syklende og gående – 17,0 km i en fantastisk natur, fra Syningen og ned til Nesbyen sentrum. Tilbakemeldingene de siste ukene fra så vel gående som syklende, er særdeles lovende.

HallingSpranget skal bidra til økt aktivitet i Nesbyen og Hallingdal, gjennom samarbeide med blant annet Langedrag og Bjørneparken for å:

  • få flere til Hallingdal i flere dager
  • gjøre Nesbyen til sentrum for attraktive familieopplevelser
  • øke attraktiviteten i området

Det var næringslivet i Nesfjellet som tidlig i 2017 tok initiativ til å få realisert prosjektet, etter ide fra Knut Lønnqvist og Ove Grøndal i Trailhead Nesbyen i «Nesfjella til Sentrum» prosjektet. Stien vil være svært attraktiv for innbyggere, hyttefolk og turister, og er viktig for samfunnsutviklingen i sykkelkommunen Nesbyen så vel som for å øke attraktiviteten for Nesfjellet, Nesbyen og Hallingdal.

«Fjell-linken» er en Shuttle-buss som vil bringe deg og sykkelen til topps, klar for en fantastisk tur ned igjen til sentrum på «Hallingspranget».

HallingSpranget kom i stand som et spleiselag, der næringslivet i Nesfjellet forpliktet 2,5 MNOK. Nesbyen kommune har gitt tilskudd på 2,25 MNOK, Sparebankstiftelsen Hallingdal 0,85 MNOK. Prosjektet har fått statlige Spillemidler på 5,6 MNOK og har hittil solgt Andelsbrev for 0.5 MNOK, til sammen 12 MNOK.

Stien har ut fra krav til riktig helling blitt 2,0 km lenger (14 %) enn tidligere antatt. Dette, sammen med beredskapsutstyr, skilting og større grad av helikopter transport av pukk og grus, gir et ekstra finansieringsbehov i størrelsesorden 3 mill kr.

Stien blir et viktig ledd i å gjøre Nesbyen langt mer attraktiv, og til en nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon. En posisjon Kommunestyret vedtok i 2017.

Stien er et turtilbud for familier til fots og på sykkel. Som et turtilbud for familier på sykkel, vil turen starte med FjellLinken fra sentrum til Nystølkroken Kafé og Natten for de som bare vil fra toppen og ned. Derfra går stienvia Bøgaset til Natten, Syningen og ned til sentrum.

Med denne stien, blir det en mye lettere tur til Beia og videre innover i Nes sørmark. Denne attraksjonen vil klart gi økt trafikk og skape aktivitet i sentrum.

Nesbyen Idrettslag ser stien som godt egnet til uorganisert aktivitet og et flott bidrag til sin visjon «Et miljø å trives i».

Som kjøper av Andelsbrev får du ditt navn/logo på plakat når stien åpner, og du blir invitert til åpningen. Du får også Andelsbrev signert av Ordfører, som takk for at du bidrar til utvikling og vekst i kommunen.

Innbetaling av Andelsbrev skjer til konto 2351.76.63360 i Skue Sparebank. Alle som kjøper får egen faktura.

Håper dere ønsker å være med på å ta «eierskap» til dette prosjektet gjennom kjøp av Andelsbrev. Les nærmere om prosjektet på vår nettside eller ta kontakt med prosjektleder Osmund Ueland, post@hallingspranget.no eller tlf: 41 65 60 01

Vennlig hilsen
Styret i Stiftelsen
HallingSpranget