Bestilling av Andelsbrev

Kjøp Andelsbrev i HallingSpranget og vær med på finansieringen av den familievennlige stien gjennom et spektakulært landskap, fra høyfjellet Syningen 1150 moh. til Nesbyen sentrum 150 moh.

Nesfjella til sentrum i praksis

Du inviteres til å være med å utvikle Nesbyen Nesbyen og Hallingdal  og gi et bidrag til realisering av den spektakulære stien mellom Nesfjella (Syningen) og Nesbyen sentrum
for familier til fots og på sykkel.

Som næringsdrivende, hytteeier, innbygger og/eller representant for frivillige organisasjoner og lag, inviteres du til å være ambassadør for, og til å kjøpe et eller flere Andelsbrev for å sikre full finansieringen av prosjektet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 11 MNOK herav 1.78 MNOK i mva. Nes kommune har gitt tilskudd på kr 2.25 MNOK og et midlertidig lån på 1.78 MNOK til mva.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 12 MNOK + mva. Nes kommune har gitt tilskudd på kr 2.25 MNOK. Sparebankstiftelsen Hallingdal har gitt et bidrag på k.r 850.000,-, og Skue Sparebank har kjøpt Andelsbrev for kr. 250,000,-.
I tillegg er det solgt andelsbrev til bedrifter og enkeltpersoner.

Prosjektet er godkjent som spillemiddelprosjekt, med 5.6 MNOK, hvor noe av dette ble utbetalt juni 2020, og resterende kommer sommeren 2021.

Stien blir et viktig ledd i å gjøre Nesbyen langt mer attraktiv, og til en nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon. En posisjon Kommunestyret vedtok i 2017. Ideen til stien er kommet fra Ove Grøndal og Knut Lønnqvist i selskapet Trailhead Nesbyen.

Stien er et turtilbud for familier til fots og på sykkel. Som et turtilbud for familier på sykkel, vil turen starte med FjellLinken fra sentrum til Nystølkroken Kafé og Natten for de som bare vil fra toppen og ned. Derfra går stienvia Bøgaset til Natten, Syningen og ned til sentrum.
Med denne stien, blir det en mye lettere tur til Beia og videre innover i Nes sørmark. Denne attraksjonen vil klart gi økt trafikk og skape aktivitet i sentrum.

Nesbyen Idrettslag ser stien som godt egnet til uorganisert aktivitet og et flott bidrag til sin visjon «Et miljø å trives i».

Som kjøper av Andelsbrev får du ditt navn/logo på plakat når stien åpner, og du blir invitert til åpningen. Du får også Andelsbrev signert av Ordfører, som takk for at du bidrar til utvikling og vekst i kommunen.

Andelsbrev bestilles på vår nettside www.hallingspranget.no
For næringslivet er Andelsbrevene på kr. 25.000,-. 
For privatpersoner og mindre bedrifter er Andelsbrevene på kr. 3.000,-.

Andelsbrev for kr. 400.000,- ble solgt til noen direkte kontakter sommeren 2017, for å synliggjøre vilje til å ta del. Skue Sparebank kjøpte de første 10 Andelsbrevene à kr 25.000,-.

Innbetaling av Andelsbrev skjer til konto 2351.76.63360 i Skue Sparebank. Alle som kjøper får egen faktura.

Håper dere ønsker å være med på å ta «eierskap» til dette prosjektet gjennom kjøp av Andelsbrev. Les nærmere om prosjektet på vår nettside eller ta kontakt med prosjektleder Osmund Ueland, post@hallingspranget.no eller tlf: 41 65 60 01

Vennlig hilsen
Styret i Stiftelsen
HallingSpranget