Om HallingSpranget

Høsten 2021 åpner en av Nord-Europas lengste stier av sitt slag i Nesbyen.

Den spektakulære familiestien har fått navnet HallingSpranget og vil gå fra Nesfjellet, 1150 moh meter over havet, til Nesbyen sentrum, 170 meter over havet. Vanskelighetsgraderingen for sykling på stien blir blå (middels), noe de fleste syklister mestrer med etter litt trening av basisferdigheter. Stiftelse HallingSpranget står bak stien og Trailhead Nesbyen har fått byggeoppdraget.

Om stien

Prosjektet består av en 15 km lang ny tur sti for familier til fots og på sykkel. Stien skal være et tilbud både til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur osv. Stien kan i praksis brukes begge veier av både gående og syklende.

Denne nye stien starter på Syningen (Nesfjella) 1100 moh., og slynger seg ned forbi spektakulære utsiktspunkter over Nesbyen og Hallingdal. Den går i en meget flott natur preget av mye gammelskog som er artsrik innen både flora og fauna ned til sentrum. Stien vil tilgjengelig gjøre et fantastisk område for langt flere, som nå kun er forbeholdt de aller sprekeste og ivrigste.

Den øvre del av stien er ca 4 km og ligger for det meste på rundt 1000 moh og har en sjelden utsikt i alle himmelretninger. De neste par km går i blanding mellom snaufjell og skog, og kommer ut til flere helt spesielle utsiktspunkter rett ned i Hallingdalen på veien nedover. Stien krysser etter hvert dagens merkede tursti opp til Beia. Her er en igjen ute på flere spektakulære utsiktspunkter rett over Nesbyen med åpen skog, fjellrygger kledd i reinmose og rikelig plass til å raste og nyte en fantastisk natur. Stien er planlagt å komme ned ved Storetoppen og «Kærsjin» og inn ved på Nesbyen idrettshall uten å måtte krysse Rukkedalsvegen.

Det blir flere flotte utsikts og hvileplasser underveis, som gradvis skal utvikles med attraktive aktivitetstilbud.

Stien kommer i direkte forlengelse av det familietilbudet for sykkel og tur, er bygget mellom Nystølen, Bøgaset og Tverrlia/Natten, og vil fremstå som en ny nasjonal attraksjon for Nesbyen og Hallingdal.

Det er grunnleggende i prosjektet at dagens stitilbud til Beia, skal sammen med den nye stien, gjøre at syklende og gående godt vil forenes i dette flotte turområdet.

I det nye tilbudet ligger FjellLinken med sykkelvogn (20 passasjer med sykkel), som går alle helger og om sommeren og i høstferien på faste tidspunkt, fra Nesbyen sentrum og til Nystølen og Natten området. Dette familietilbudet skal kunne bestilles gjennom sentralt bookingsystem for alle produkter i kommunen. FjellLinken symbolisere at Nesfjella og Nesbyen knyttes sammen.

FjellLinken, som også vil engasjere et årsverk eller mer, skal søkes brukt hele året for å ta «Nesfjella til sentrum» på alvor.

Prosjektleder for HallingSpranget Osmund Ueland, som var med i ledelsen av Lillehammer 94`, har mange ganger trukket frem Gudbrandsdalen som har klart å utvikle attraktive reiselivsprodukter for hele året, som gjøre at familier oppholder seg flere dager om gangen der.

– Jeg ser ingen grunn til at ikke Hallingdalen skal kunne bli den store vinneren i fremtiden, hvor HallingSpranget, blir et viktig bidrag til å tiltrekke seg aktivitetsglade familier, sier Ueland.
HallingSpranget vil samarbeide med Bjørneparken og Langedrag for at familier skal være her flere dager. Ønsker du eller din bedrift å støtte HallingSpranget, gå til www.hallingspranget.no.